082.777.4089 - 082.939.4089
Follow us:  
Chương Trình Thực Hành Trồng Nấm

Các bé sẽ được tìm hiểu về quy trình trồng nấm:

- làm phôi nấm.

- Hái nấm.

Các bài khác
Copyright @ FARMTOUR CU CHI All right reserve. Design by NINA Co.,ltd