082.777.4089 - 082.939.4089
Follow us:  
Thực hành vắt sữa Bò

Các Bé sẽ biết được những chú bò sẽ cho bao nhiêu lít sữa/ ngày :

- trải nghiệm vắt sữa bò. 

- chăm sóc các loại động vật ( cho động vật ăn )

 

Và cho Dê và Hươu sao Ăn 

 

 

Các bài khác
Copyright @ FARMTOUR CU CHI All right reserve. Design by NINA Co.,ltd