082.777.4089 - 082.939.4089
Follow us:  
Sản Phẩm Nấm Của Green noen

Nấm Bào Ngư Trắng :25.000đ/kg           Nấm bào ngư Xám 50.000đ/kg 

                                         

 

Nấm Bào ngư Đùi Gà                                                           Nấm Cẩm Thạch 

                                                                   

 

 

Nấm NoTaKi                                                                                                    Nấm Mỡ Tươi

      

 

Nấm hương khô 45.000đ/100g        Nấm Mèo đen khô 38.000đ/200g

                                              

 

Đặc Biệt sản phẩm Nấm Linh Chi 

liên hệ mobile 0916662294- 0916 608 393 tư vấn chi tiết 

 

Copyright @ FARMTOUR CU CHI All right reserve. Design by NINA Co.,ltd