0916.662.214 - 0916.608.393
Follow us:  
Khu cắm trại

Khu cắm trại       - Ngày (đêm):giá 1.500.000 đồng .

- Ngày + đêm giá: 2.000.000 đồng .(Khu cắm trại riêng biệt).

Lều                      - Ngày (đêm):giá 200.000 đồng .

- Ngày + đêm giá: 250.000 đồng .

Không thuê lều :100.000/người 
Phí hướng dẫn : 50.000/người ( bao gồm hướng dẫn các quy trình trồng nấm, hái nấm, vắt sữa bò, cho dê, cừu, bò ăn...)
Các bài khác
Copyright @ FARMTOUR CU CHI All right reserve. Design by NINA Co.,ltd