0916.662.214 - 0916.608.393
Follow us:  
Bắt Cá Lóc

Hơn chục con cá lóc được cho cho xuống một mương có ít nước. Khách sẽ được mặc áo bà ba, vào vai nông dân "chính hiệu" để bắt cá.  

Nước trong mương cạn nhưng không dễ để khách bắt được những con cá lóc lớn. Số cá này sẽ được dùng làm món ăn chính cho bữa trưa.Giá 150.000đ/kg cá lóc chế biến 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ FARMTOUR CU CHI All right reserve. Design by NINA Co.,ltd